कन्यादान

भाग्य  मेरो येस्तो हो  कि भाग्य को बिडम्बना  आज  मेरो  final year   को exam सकियो  Job को  भन्दा बिहे  को प्रस्ताब बादी आयो घर बनाउछु  Engineer बन्छु भन्ने सपना मेरो,Career आज मेरो

1 2 3 9